תודה

ברגעים אלה מתבצעת הורדת תוכנת השתלטות מרחוק לתמיכה טכנית.