לצורך יצירת קשר איתך בהמשך לפנייתך אנו מבקשים ממך לספק פרטים כגון שם, כתובת אימייל, מספר טלפון ו/או פרטים אחרים.
אנו מבקשים פרטים אלו אך ורק בהקשר לפנייתך ולצורך יצירת קשר איתך.
פרטיך אינם מועברים לאף גורם נוסף.
פרטיך משמשים אך ורק לצורך יצירת קשר על ידינו בהמשך לפנייתך.
פרטיך לא ייחשפו בפומבי.
פרטיך לא ישמשו לצירופך לרשימת תפוצה.