טופס פתיחת לקוח

  1. ראשי
  2. טופס פתיחת לקוח

נא למלא את הפרטים בדייקנות ולשלוח לפקס 03-755-4988 או למייל: info@mysite.com

    פרטי הלקוח:

    תנאי תשלום:

    הריני מאשר בזאת כי כל הפרטים שלהלן נכונים.